Shopova, Kolarova and Partners

Вещно и облигационно право

ПЪЛЕН ДИАПАЗОН ОТ УСЛУГИ

Всички правни услуги във връзка с бизнеса.

Помагаме Ви да изберете правилната форма на дружество, да получите нужни разрешителни и регистрации пред съответните власти.

  • Анализ на правния статут на недвижими имоти, на оптималните варианти за придобиването им с преценка на следващите се от тях данъчни ефекти
  • Участие в преговори, подготовка, сключване и изпълнение на сделки
  • Подготовка и учредяване на ипотеки и други обезпечения
  • Съдействие при реализиране на инвестиционни проекти, свързани с придобиване на имоти, изграждане и продажба на ваканционни селища, затворени комплекси, жилищни сгради или отделни техни части
  • Участие в преговори, подготовка, сключване и изпълнение на търговски споразумения, в това число опционни, инвестиционни и други
Shopova, Kolarova and Partners

Контакти

+359 885 248 465

Делнични дни от 09:00 до 17:00

[email protected]

ул. Тулча № 46
етаж 6
София, 1404 България

Сфери на дейност