Shopova, Kolarova and Partners

Услуги

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Сферите, в които предлагаме консултации и услуги.

Корпоративно
право

Правни анализи, оценка на риска, придобиване на търговски дружества, несъстоятелност и други...

Вещно и
облигационно право

Анализ на правния статут на недвижими имоти, ипотеки, обезпечения и други...

IT право

Регистрация на startup, договори за разработка на софтуер, лицензионно използване на софтуерни продукти и други...

Процесуално представителство

Извънсъдебно разрешаване на спорове чрез медиация, представителство по дела и други...

ДРУГИ

Услуги извън конкретни сфери.

Листа с
обществени поръчки

Можем да ви включим в листа с обществени поръчки за услугите, които предлагате.

(на база абонамент или еднократно свързване)

Shopova, Kolarova and Partners

Контакти

+359 885 248 465

Делнични дни от 09:00 до 17:00

[email protected]

ул. Тулча № 46
етаж 6
София, 1404 България

Сфери на дейност