Shopova, Kolarova and Partners
Lora Kolarova

Ивана Гоговска

адвокат

Професионална дейност

  • Интелектуална собственост
  • Морско право
  • Облигационно право
  • Придобиване на българско гражданство
  • Чуждестранни инвестиции

Образованиe

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, Магистър по право (1991 – 1996 г.)

Езикова гимназия “Проф. Д-р Асен Златаров”, град Хасково (1986 – 1991 г.)

Професионален опит

Адвокатско съдружие “Елена Шопова и партньори”, София (2006 – до сега)

Адвокатско съдружие “Гоговска и партньори”, София (2007 – до сега)

Агенция за приватизация, Република България (1998 – 1999 г.)

Членство

Софийска адвокатска колегия

Адвокатско съдружие Елена Шопова и партньори

Адвокатско съдружие Гоговска и партньори

Езици

Английски език

Руски език

Турски език

Shopova, Kolarova and Partners

Контакти

+359 885 248 465

Делнични дни от 09:00 до 17:00

[email protected]

ул. Тулча № 46
етаж 6
София, 1404 България

Сфери на дейност