Shopova, Kolarova and Partners
Lora Kolarova

Екатерина Чурилова

адвокат

Професионална дейност

  • Авторско право
  • Договорно право
  • Енергиен сектор
  • Преговори
  • Придобивания и преобразувания
  • Процесуално представителство

Образованиe

Софийски университет “Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, Магистър по право, Специализация: Юрисдикция (1992 – 1998 г.)

Гимназия “Елин Пелин”, София (1990 – 1992 г.)

Професионален опит

Адвокатско съдружие „Шопова, Коларова и партньори“, София (2015 – до сега)

Адвокатска кантора “Аршинкова и Колева”, София (2006 – 2015 г.)

Адвокатско съдружие “Елена Шопова и партньори”, София (2001 – 2006 г.)

Агенция за приватизация, Република България (1998 – 2001 г.)

Софийски градски съд, стажант-съдия (1997 – 1998 г.)

Членство

Софийска адвокатска колегия

Адвокатско съдружие „Шопова, Коларова и партньори“

Езици

Английски език

Руски език

Македонски език

Shopova, Kolarova and Partners

Контакти

+359 885 248 465

Делнични дни от 09:00 до 17:00

[email protected]

ул. Тулча № 46
етаж 6
София, 1404 България

Сфери на дейност