d
elena shopova

Елена Шопова

управляващ съдружник

Професионална дейност

  • Банково и финансово право
  • Несъстоятелност и приватизация
  • Облигационно право
  • Правни проучвания и анализи
  • Придобивания и преобразувания
  • Структуриране и преструктуриране на компания и участия
  • Търговско и корпоративно право

Образованиe:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (1987 – 1991 г.), Юридически факултет, Магистър по право

Езикова гимназия “Проф. Д-р Асен Златаров”, град Хасково (1982 – 1987 г.)

Професионален опит:

Адвокатско съдружие “Елена Шопова и партньори”, София (2000 – до сега)

Агенция за приватизация, Република България (1998 – 2000 г.)

Правно-икономическа консултация и анализ (1995 – 2000 г.)

Адвокатска кооперация “ЮКО”, София (1991 – 1995 г.)

Членство:

Софийска адвокатска колегия

Съучредител на Европейска правна мрежа “IUSFUL”

Адвокатско съдружие “Елена Шопова и партньори”

Адвокатско съдружие “Гоговска и партньори”

Езици:

Английски