d

Лора Коларова

управляващ съдружник

Професионална дейност

  • Административно право
  • Банково финансиране и обезпечения
  • Защита на личните данни
  • Недвижими имоти и строителство
  • Нотариални производства
  • Облигационно право
  • Процесуално представителство

Образованиe

Софийски университет “Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, Магистър по право, Специализация: Правораздаване (2007 – 2012 г.)

Езикова гимназия “Акад. Емилиян Станев”, София (2002 – 2007 г.)

Професионален опит

Адвокатско съдружие “Елена Шопова и партньори”, София (2008 – до сега)

Членство

Софийска адвокатска колегия

Адвокатско съдружие “Елена Шопова и партньори”

Национален регистър на медиаторите в България

Национално бюро по правна помощ

Езици

Английски език