d

Владислав Радославов

младши адвокат

Професионална дейност

  • Административно право
  • Банкови обезпечения
  • Банково финансиране и обезпечения
  • Защита на личните данни
  • Изпълнително производство по ГПК
  • Наказателно право
  • Недвижими имоти и строителство
  • Облигационно право
  • Процесуално представителство

Образованиe

Софийски университет “Св. Климент Охридски“, Магистър по право, Специализация: Правораздаване и публична администрация (2011 – 2016 г.)

ГПЧЕ „Симеон Радев“, град Перник – Диплома за средно образование, Специализация: Английски и немски език (2006 – 2011 г.)

Професионален опит

Адвокатско съдружие “Елена Шопова и партньори”, София (2018 – до сега)

Частен съдебен изпълнител Мариян Петков, София (2017 – 2018 г.)

Окръжен съд – гр. Перник (януари – юли 2017 г.)

Адвокатско дружество “Добрев и Люцканов”, София (2015 – 2016 г.)

Адвокат Матю Маринов (юли – август 2015 г.)

Адвокатско съдружие “Попов-Ненов”, София (2013 – 2014 г.)

Членство

Софийска адвокатска колегия

Адвокатско съдружие “Елена Шопова и партньори”

Езици

Английски език

Руски език