d

Валентина Йонова

асоцииран адвокат

Професионална дейност

  • Административно и административнонаказателно право
  • Вещно право, реституция и приватизация, сделки с недвижими имоти, устройствени процедури
  • Застрахователно право
  • Процесуално представителство
  • Събиране на вземания
  • Трудово право
  • Търговско и гражданско право

Образованиe

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (1983 – 1988 г.), Юридически факултет, Магистър по право

Политехническа гимназия “Св.св. Кирил и Методий” град Добрич, България (1979 – 1982 г.)

Професионален опит

Адвокатско дружество “Елена Шопова и партньори” – асоцииран адвокат (2016 – до сега)

Адвокат на свободна практика (2016 – 2018 г.)

Адвокатско дружество “Добрев, Кинкин и Люцканов” – Старши асоцииран адвокат (2008 – 2016 г.)

Адвокат на свободна практика (2001 – 2008 г.)

Началник на Митница Видин (1997 – 2001 г.)

Адвокат на свободна практика (1990 – 1997 г.)

Видински окръжен съд – стажант съдия (1988 – 1989 г.)

Членство

Видинска адвокатска колегия

Езици

Английски език

Руски език